Trần Dương

Thuỷ điện- Điện lực 3 (DRL) lên kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 42%, tạm ứng cổ tức đợt 1bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%

Lê Trí

Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL) vừa thông báo ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng nhận chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

drl-1691978632.jpg

Năm 2023, Đại hội cổ đông thường niên DRL đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 42%.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/mệnh giá, tức một cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/9/2023.

Hiện Thuỷ điện- Điện lực 3 đang có 9.500.000 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi 19 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty có sản lượng điện thương phẩm đạt 30.536.094 kwh, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu đạt 47,5 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí trong kỳ giảm 2% đạt hơn 14,9 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty trong 6 tháng đầu năm đạt 27,9 tỷ đồng, giảm hơn 17% với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải biến động lợi nhuận sụt giảm, Công ty cho biết do lượng nước về trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước, nên sản lượng điện thương phẩm giảm 18,97%, kéo theo doanh thu bán điện thương phẩm giảm 14,46%.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng điện đạt 75 triệu kwh, tổng doanh thu đạt 96,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43,1 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 40,6% kế hoạch về sản lượng, 47,2% kế hoạch về doanh thu và 64,7% kế hoạch về lợi nhuận năm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Đại hội cổ đông thường niên DRL đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 42%.

Về kế hoạch hoạch kinh doanh quý III/2023, Công ty đã thông qua mục tiêu với sản lượng điện thương phẩm đạt 22.700.000 kwh, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu mục tiêu đạt 20,46 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ sản xuất điện giảm 26% mục tiêu đạt hơn 16 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 6,8% kỳ vọng đạt hơn 1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 6,6 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ.

LÊ TRÍ