#

Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) dự kiến chi 68,5 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 22,71%  

Lê Trí

Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán TCL) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng 5% cả doanh thu và lợi nhuận so với thực hiện của năm ngoái.

Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 5,03% so với kết quả 1.341 tỷ đồng đạt được của năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, tăng 5,02% so với con số 152 tỷ đồng đạt được của năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 130,7 tỷ đồng, tăng 5,05% so với con số 124,5 tỷ đồng đạt được của năm ngoái.

tcl-cotuc-1687141912.jpeg

Về chia cổ tức năm 2022, TCL cho biết kế hoạch chia tỷ lệ 21% nhưng thực hiện là 22,31%.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, công ty dự chi hơn 84 tỷ đồng trong đó đầu tư xây dựng cơ bản là 74,8 tỷ đồng. TCL cho biết, sẽ đầu tư một kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho trị giá 30 tỷ đồng, đầu tư dự án Depot TCL- Long Bình trị giá 30 tỷ đồng, đầu tư bãi container chuyên dụng trị giá 14,8 tỷ đồng. Trong năm nay công ty cũng dự chi 4,9 tỷ đồng để mua sắm thiết bị công nghệ.

Về chia cổ tức năm 2022, TCL cho biết kế hoạch chia tỷ lệ 21% nhưng thực hiện là 22,31%. Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 15/8/2023. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 31/10/2023.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 22,71%, tổng số tiền dành cho chia cổ tức dự kiến là 68,5 tỷ đồng.

Được biết, TCL thành lập năm 2006, có gần 20 năm phát triển với thương hiệu uy tín và kinh nghiệm cao. Về sản phẩm dịch vụ công ty khai thác Depot, khai thác ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, khai thác khu hàng hoá chất và dịch vụ đống cọc. Cuối năm 2022 đầu năm 2023, Công ty đã đón lượng container rỗng của một số hãng tàu đưa vào khai thác. Với dịch vụ đóng rút container hàng gạo, TCL là đơn vị đóng rút lớn nhất miền Nam với sản lượng 70.000-80.000 container/năm.

Về kế hoạch phát triển thêm giai đoạn 2 của ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, lãnh đạo công ty cho biết, đã nhận đất tại khu vực ICD Tân Cảng Nhơn Trạch giữa năm 2022 và đã làm bãi để đưa container rỗng sang. Theo quy định, ICD Tân Cảng Nhơn Trạch có 5 kho hàng trong đó có 3 kho với diện tích 6.750 m2/kho, hai kho với diện tích 18.000 m2/kho, hiện nay đang lập kế hoạch xây kho đầu tiên với diện tích 6.750 m2, quá trình này đang chậm so với kế hoạch, chiến lược 5 năm của TCL.

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, TCL đạt doanh thu 357 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 25,7% so với kết quả của quý I/2022. Với kết quả này công ty đã hoàn thành được hơn 25% kế hoạch năm về doanh thu và hơn 23% kế hoạch về lợi nhuận năm.

AN NHIÊN