Trần Dương

Tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến bất ngờ bị E&Y từ chối kiểm toán

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa gửi công văn đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) để xin gia hạn tiếp thời gian công bố báo cáo tài chính (BCTC) soát xét do sự từ chối bất ngờ của Công ty Kiểm toán E&Y.

Theo đó, Tân Tạo cho biết do thay đổi công ty kiểm toán đột ngột vào cuối tháng 7 (trong khi thời hạn nộp báo cáo là ngày 30/8) nên đơn vị không đủ thời gian làm báo cáo, không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét như thời gian như quy định.

Công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yên (tên mới Maya Dangelas) bất ngờ bị E&Y từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

Các năm trước đó, Tân Tạo thường ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) - một trong 4 hãng kiểm toán hàng đầu thế giới (Big4) - để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận.

"Vì sự từ chối bất ngờ của Công ty E&Y nên công ty Tân Tạo đã phải tìm công ty kiểm toán khác thay thế trong thời gian gấp gáp", văn bản do Tân Tạo phát hành viết.

Đến ngày 25/7, Tân Tạo ký được hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (công ty kiểm toán AASCS).

Theo giới phân tích, lý do mà E&Y từ chối không kiểm toán cho Tân Tạo đến từ việc doanh nghiệp này bị HoSE yêu cầu phải giải trình về việc hạch toán nhầm hơn 1.300 tỷ đồng (khoảng 15% tổng tài sản công ty) tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (tên mới Maya Dangelas). Nhưng sau đó, công ty ghi nhận lại khoản chi này chỉ còn 633 tỷ đồng.

Theo lý giải từ Tân Tạo số tiền nói trên là khoản ủy thác đầu tư cho bà Maya Dangelas ra các quyết định hợp tác làm dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. Khoản này phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán đã hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến số liệu tăng đột biến.

Trước đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu rà soát số liệu kê khai thuế của Tân Tạo, đồng thời phối hợp ngân hàng để xác minh số tiền doanh nghiệp này đã tạm ứng cho lãnh đạo doanh nghiệp ở nước ngoài, chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, HoSE đã đưa cổ phiếu ITA của Tân Tạo vào diện cảnh báo sau khi công ty đã vi phạm quy định công bố thông tin 4 lần kể từ đầu năm. Đồng thời, HoSE cũng cảnh báo nâng cổ phiếu ITA lên diện bị kiểm soát nếu chậm nộp báo cáo soát xét bán niên quá 15 ngày.

Việc bất ngờ bị một đơn vị có tên tuổi như E&Y từ chối kiểm toán tiếp tục gây ra lo lắng cho cổ đông Tân Tạo, nhất là giai đoạn doanh nghiệp gặp vấn đề về báo cáo tài chính. Thông thường, giới đầu tư sẽ đánh giá cao hơn về chất lượng kiểm toán của nhóm Big4.

MINH TRÍ