Trần Dương

Tập đoàn Hà Đô chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%

Admin

Hà Đô phát hành 32,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, sau phát hành sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.636 tỷ đồng lên 1.963 tỷ đồng.

Tập đoàn Hà Đô - CTCP (Mã chứng khoán HDG) thông báo ngày 22/12 là đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu cổ tức 2020.

Tập đoàn Hà Đô sẽ phát hành 32,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân bổ 20% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán 2020. Sau phát hành, Hà Đô sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.636 tỷ đồng lên 1.963 tỷ đồng.

Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm 55% tổng doanh thu, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời chiếm 28%, còn lại đến từ hoạt động xây lắp, dịch vụ khách sạn, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng, tập đoàn đạt 2.454 tỷ đồng doanh thu, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 570 tỷ đồng, giảm 25,3%.

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ 2.607 tỷ đồng xuống 1.347 tỷ đồng, xây lắp giảm từ 509 tỷ xuống 136 tỷ đồng trong khi thủy điện và điện mặt trời tăng từ 511 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng, dịch vụ khách sạn tăng từ 46 tỷ lên 98 tỷ đồng.

K.Đ