Trần Dương

Tài chính Hoàng Huy chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 8%, chuyển nhượng công ty con hơn 1.270 tỷ đồng

Admin

Hoàng Huy phát hành 49,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế, vốn điều lệ tăng lên 6.682,5 tỷ đồng.

Hoàng Huy dự kiến phát hành 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 8% từ lợi nhuận sau thuế giữ lại

Công ty Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo ngày 14/1 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hoàng Huy dự kiến phát hành 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 8% từ lợi nhuận sau thuế giữ lại. Vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 6.682,5 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2021, doanh nghiệp có 1.931 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giữ lại và 285 tỷ đồng thặng dư vốn.

Hội đồng quản trị Hoàng Huy cũng vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 106,478 triệu cổ phần công ty đang nắm giữ CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tương ứng 99,99% vốn điều lệ.

Giá trị chuyển nhượng được xác định hơn 1.270 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp tại công ty con nói trên tại ngày 30/11. Bên nhận chuyển nhượng là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, cũng là công ty con của TCH. Thủ tục dự kiến hoàn thành trước cuối năm nay.

CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng có địa chỉ tại TP Hải Phòng, là một trong 7 công ty con của TCH được hợp nhất trong báo cáo tài chính với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng. Tính đến 30/9, TCH góp 309,9 tỷ đồng trong tổng 310 tỷ đồng vốn điều lệ của Đại Thịnh Vượng.

Theo TCH, công ty có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản hoặc công ty dự án cho Tập đoàn Bất động sản CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.

Các dự án điển hình sắp tới như Hoang Huy Commerce (diện tích gần 3 ha, tổng đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ dồng), dự án Hoang Huy New City (diện tích 65 ha, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng), Hoang Huy Green River (diện tích trên 70 ha, tổng đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng) và nhiều dự án quy mô lớn khác.

Hoàng Bách