#

SSI dự định phát hành 497,3 triệu cổ phiếu thu về 7.460 tỷ đồng nâng vốn điều lệ lên mức gần 15.000 tỷ đồng

Admin

Ngày 17/11, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán SSI vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đó, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, bằng 1/3 thị giá hiện tại, tương ứng giá trị huy động dự kiến là 7.460 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ lên 14.921 tỷ đồng là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Đại diện SSI cho hay, việc tăng vốn là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Trước đó, tháng 9/2021, công ty đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng.

Nếu phương án này được thông qua và việc phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ lên 14.921 tỷ đồng, tính luôn 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành. Với số vốn điều lệ nói trên SSI sẽ là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Trong một diễn biến có liên quan hồi tháng 8/2021, SSI phát hành thêm 16 mã chứng quyền có bảo đảm (CW), tương đương 170 triệu CW ra thị trường.

Cụ thể, các mã cổ phiếu được phát hành bao gồm: HPG, VIC, VRE, MSN, FPT, MWG, PNJ, VHM, VJC, VNM, NVL, KDH thuộc nhóm bất động sản, sản xuất và dịch vụ; và VPB, MBB, TCB, STB thuộc nhóm ngân hàng. Tất cả đều có kỳ hạn 5 tháng.

MINH TRÍ