Trần Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An ra quyết định xử phạt 21 dự án trên địa bàn

6 tháng đầu năm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  Long An đã kiểm tra, rà soát 41 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, qua đó ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã thực hiện thanh tra, phối hợp kiểm tra, rà soát 41 dự án, trong đó có 20 dự án nằm trong khu công nghiệp và 21 dự án ngoài khu công ngiệp.

long-an-phat-1719192721.jpg

Sau rà soát, Long An cho biết đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sau rà soát, tỉnh cho biết đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (10 dự án trong khu công nghiệp và 11 dự án ngoài khu công nghiệp) với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cho biết những dự án này bị xử phạt do không thực hiện đúng nội dung chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng phối hợp kiểm tra tình hình hoạt động của 17 doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Qua đó, ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120 triệu đồng do các doanh nghiệp kê khai hồ sơ không trung thực, vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và góp không đủ vốn.

Sở đánh giá qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời xử lý vi phạm của nhà đầu tư, doanh nghiệp, bên cạnh đó hướng dẫn nhà đầu tư doanh nghiệp chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định về đầu tư kinh doanh.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ tập trung kiểm tra, giám sát đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhất là các dự án đang được đánh giá là chậm tiến độ so với chủ trương đã phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án. Đồng thời, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt các khó khăn và vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ rào cản, qua đó thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, kế hoạch cũng nhằm thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

AN NHIÊN