Trần Dương

Sản lượng giảm mạnh, Tập đoàn Hoà Phát (HPG) của đại gia Trần Đình Long báo cáo doanh số 2 tháng đầu năm giảm đến 34%

Admin

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa cồn bố kết quả kinh doanh tháng 2/2022 và luỹ kế 2 tháng đầu năm. Doanh số bán hàng thép xây dựng, thép tấm cuộc cán nóng (HRC) và phôi thép ghi nhận 877.000 tấn, giảm 34% so với cùng kỳ.

Ngày 30/3, Hòa Phát sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch đạt 150.000 tỷ đồng doanh thu và 8.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo đó, trong tháng 2, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép HPG tại thị trường trong và ngoài nước đều giảm so với cùng kỳ do sức cầu yếu trong khi quý I/2022, thép xây dựng tiêu thụ cao kỷ lục nhờ nhu cầu thị trường tăng trưởng mạnh.

Sản lượng thép xây dựng đạt 282.000 tấn, giảm 37% so với tháng 2/2022. Sản lượng HRC của Hòa Phát đạt 186.000 tấn, giảm hơn 20% so với cùng kỳ song cao gấp hơn 2 lần so với tháng 1/2023. Với sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát tiêu thụ 54.000 tấn, giảm 31%; tôn mạ các loại đạt gần 27.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 809.000 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ. Doanh số bán hàng thép xây dựng, HRC và phôi thép ghi nhận 877.000 tấn, giảm 34% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Hòa Phát còn cung cấp cho thị trường 107.000 tấn ống thép, 48.000 tấn tôn mạ các loại, đạt tương ứng 83% và 68% so với sản lượng bán hàng 2 tháng đầu năm ngoái.

Ngày 30/3, Hòa Phát sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch đạt 150.000 tỷ đồng doanh thu và 8.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 6% và giảm 5% so với kế hoạch thực hiện năm 2022.

AN NHIÊN