#

Sabeco chi 641 tỷ đồng để chia cổ tức đợt 2 năm 2022, công ty còn đến 16.802 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối

Admin

HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2022 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 3/3/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3/2023. Ngày thanh toán dự kiến là 24/3/2023.

Năm 2022, Sabeco đặt chỉ tiêu doanh thu là 34.719 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.581 tỷ đồng.

Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco phải chi khoảng 641 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức vào tháng 3 năm sau.

Công ty TNHH Vietnam Beverage là cổ đông lớn nhất của Sabeco khi sở hữu 53,59% vốn, dự kiến nhận về khoảng 344 tỷ đồng. Bộ Công Thương với 36% vốn, nhận về 231 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Sabeco thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%, tương ứng tổng số tiền cần chi trả là 2.244 tỷ đồng, bằng với mức tỷ lệ của năm ngoái.

Đến tháng 10/2022, Sabeco đã thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2022 với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 11/1/2023.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 24.950 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.424 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Sabeco đặt chỉ tiêu doanh thu là 34.719 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.581 tỷ đồng. Sau ba quý, công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 97% mục tiêu lợi nhuận.

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty tăng 11% so với đầu năm, đạt 33.949 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 21.932 tỷ đồng cùng với gần 1.563 tỷ đồng tiền mặt.

Tổng nợ vay của Sabeco tại ngày 30/9 là 811 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 25.846 tỷ đồng bao gồm 16.802 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

AN NHIÊN