Trần Dương

Quý III, Năm Bảy Bảy doanh thu đột biến nhưng lãi ròng chỉ hơn 300 triệu đồng kéo lãi 9 tháng giảm đến 99% cùng kỳ

Admin

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu đột biến nhưng lãi mỏng chỉ 309 triệu đồng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý III, doanh thu thuần của NBB đạt hơn 121 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ gần 6 tỷ đồng. Nguyên nhân do cùng kỳ, Công ty không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ bất động sản.

Khoản phải thu của NBB tăng mạnh là liên quan đến khoản 1,566 tỷ đồng từ hợp tác đầu tư 1,150 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính của Công ty lại giảm mạnh gần 86%, về còn hơn 39 tỷ đồng. NBB cho biết nguyên nhân sụt giảm do cùng kỳ, Công ty phát sinh lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 30% quyền kinh doanh của dự án Delagi cho đối tác, qua đó thu về 250 tỷ đồng, nhưng quý III năm nay, Công ty lại không thực hiện hoạt động tương tự.

Doanh thu tài chính không còn khoản đột biến nhưng chi phí tài chính của NBB lại gấp 2.5 lần cùng kỳ, đạt hơn 86 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 52%, chiếm hơn 52 tỷ đồng, còn lại khoản chi phí gần 44 tỷ đồng phát sinh từ hợp tác đầu tư dự án.

Với doanh thu và chi phí tài chính biến động mạnh theo hướng tiêu cực, NBB chỉ lãi ròng hơn 309 triệu đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 173 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý III kéo lãi ròng 9 tháng của NBB giảm 99% so với cùng kỳ, còn hơn 2 tỷ đồng.

Về khoản phải thu tính hết cuối quý III, NBB là 3,017 tỷ đồng, chiếm hơn 47% tổng tài sản gấp 2.1 lần năm trước.

Nguyên nhân khoản phải thu tăng mạnh là liên quan đến khoản 1,566 tỷ đồng từ hợp tác đầu tư, bao gồm khoản hợp tác 1,150 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) về việc đầu tư kinh doanh Cao ốc 152 Điện Biên Phủ; và khoản hợp tác 416 tỷ đồng với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, số tiền trả trước của NBB cho CTCP xây dựng Hạ tầng CII (CEE) tăng đột biến từ gần 21 tỷ đồng đầu năm lên hơn 603 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Trở lại với BCTC quý 3/2022 của NBB, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận hơn 4,569 tỷ đồng, tăng 80%. Trong đó, tổng vay nợ gấp 2.6 lần cuối năm trước, lên hơn 3,121 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, ban lãnh đạo Công ty sẽ đệ trình nội dung chấp thuận cho CII và người có liên quan đến CII được mua vào cổ phiếu NBB để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần chào mua công khai nhưng sẽ không vượt quá 80% tại ĐHCĐ bất thường năm 2022.

AN NHIÊN