#

Quý II, Hoá chất Đức Giang (DGC) báo lãi giảm mạnh đến 53% so với cùng kỳ

Lê Trí

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 2.400 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 882 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý II, doanh thu tài chính tăng mạnh 68% so với cùng kỳ, lên mức 181 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 47% xuống còn 25 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng được tiết giảm đáng kể từ 174 tỷ xuống còn 108 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp hơn 2 lần lên 37 tỷ đồng.

dgc-quyii-1689990125.jpg

Hoá chất Đức Giang lãi ròng 882 tỷ đồng trong quý II, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, Hoá chất Đức Giang lãi ròng 882 tỷ đồng trong quý II, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, kết quả này đã nhỉnh hơn đôi chút so với quý đầu năm và cao hơn nhiều so với kế hoạch công ty đề ra trong quý 2 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 630 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.897 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu giảm đến từ sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm do sức mua trong nước và thế giới suy yếu. Cụ thể: (i) Phốt pho vàng: sản lượng tiêu thụ giảm 44%, doanh thu giảm 57%; (ii) WPA: sản lượng tăng 43%, doanh thu giảm 8%; (iii) phân bón các loại: sản lượng giảm 2,26%, doanh thu giảm 0,28%.

Sau khi trừ chi phí, Hoá chất Đức Giang lãi ròng 1.705 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã thực hiện gần 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra. Đáng chú ý, năm 2023 công ty lên kế hoạch rất thận trọng với mục tiêu lợi nhuận (3.000 tỷ đồng) thấp hơn 50% so với thực hiện năm 2022.

Thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang đã nhích nhẹ so với đầu năm lên gần 13.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60% tài sản là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với số dư cuối kỳ lên đến 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, tiền và tương đương tiền đã giảm mạnh gần 1.500 tỷ so với đầu năm, chỉ còn 71,5 tỷ vào cuối quý II.

AN NHIÊN