Trần Dương

Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận quý 1/2023 đạt 700 tỷ đồng giảm 53% so với năm 2022

Admin

Ngày 2/2/2023, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 1/2023, trong đó đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, DGC đặt mục tiêu đạt 2.578 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 700 tỷ đồng. Như vậy, so với kết quả thực hiện trong quý 1/2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DGC giảm lần lượt 29% và 53%.

Về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, DGC dự kiến tiêu thụ khoảng 341.000 tấn sản phẩm, trong đó 10.000 tấn phốt pho vàng; 120.000 tấn gypsum; 42.000 tấn supe lân các loại…

Trong quý, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 50 tỷ đồng cho dự án phân bón tại Đăk Nông. Tổng vốn đầu tư của dự án là 300 tỷ đồng. Ngày 30/6/2022, DGC chính thức động thổ dự án, thời gian hoàn thành dự kiến trong 12 tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 4/2022 DGC thu về 3.111,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 1.123,6 tỷ đồng, giảm 19,8%.

Cả năm 2022, DGC đạt 14.444,1 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 6.040,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 51,2% và 140,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng vượt 19,2% kế hoạch doanh thu và 72,6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 3.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DGC đạt mức 13.315,6 tỷ đồng, tăng 56,3% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 123,96 tỷ đồng lên 1.435,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên 7.571,32 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,3% lên 916 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 33,7% xuống còn 918,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đức Giang là 2.481 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn, bao gồm 1.271,15 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác, 467,6 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Cũng trong ngày 2/2, DGC thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 là ngày 29/3. Ngày 24/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2023. Cuộc họp sẽ thông qua báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp.

AN NHIÊN