Trần Dương

Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT), công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC) chi 250 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%

Admin

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT)thông báo ngày 20/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 100%.

Tổng tỷ lệ cổ tức năm nay của PAT công ty con DGC đã lên tới 200%.

Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Như vậy, với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ chi tương ứng 250 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/1/2023.

Được biết, Phốt pho Apatit Việt Nam thành lập ngày 13/1/2014, có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, hiện có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Lào Cai (Công ty con của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Đào Hữu Duy Anh, Tổng Giám đốc DGC sở hữu 9,03%; ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT DGC sở hữu 7,69%.

Như vậy, Hoá chất Đức Giang - Lào Cai, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Đào Hữu Huyền sẽ nhận về lần lượt là 127,5 tỷ đồng, 22,6 tỷ đồng và 19,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, PAT có doanh thu thuần đạt 741 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng; lợi nhuận sau thuế đạt 203,6 tỷ, tăng gấp gần 9,6 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PAT ghi nhận doanh thu 2.438,3 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 778,5 tỷ đồng,gấp 12,7 lần cùng kỳ năm 2022. EPS theo đó lên đến 29.270 đồng.

Tháng 8/2022, Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 100%. Như vậy tổng tỷ lệ cổ tức năm nay của công ty con DGC đã lên tới 200%.

MINH TRÍ