#

Quý II, Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power (POW) lợi nhuận giảm mạnh đến 70% chỉ đạt 126,3 tỷ đồng

Lê Trí

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu thuần 8.431 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn gần 22% lên 7.961 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm gần một nửa còn 469 tỷ đồng.

pow-laigiam-1690594328.jpg

Lợi nhuận sau thuế của PV Power đạt 126,3 tỷ đồng, giảm gần 70%, EPS giảm từ 180 đồng về còn 54 đồng.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 130 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính giảm 36,5% còn 144 tỷ đồng. chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với năm trước lên 207 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn ghi nhận khoản lỗ khác hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả, PV Power thu về 239,2 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm gần 60% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 126,3 tỷ đồng, giảm gần 70%. EPS giảm từ 180 đồng về còn 54 đồng.

Lũy kế 6 tháng, PV Power ghi nhận 15.855 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp giảm 42,3% còn 660 tỷ đồng. Như vậy sau 2 quý công ty đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 74% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của PV Power đạt 61.818 tỷ đồng, tăng gần 9% so với số đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định với mức 45%, tương đương 27.787 tỷ đồng. Khoản mục này bao gồm các nhà máy và trang thiết bị của công ty.

Đặc biệt, khoản phải thu ngắn hạn của công ty ở mức 17.835 tỷ đồng, tăng hơn 5.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu công ty mua bán điện (EVN) là gần 15.000 tỷ đồng. Con số này gần bằng doanh thu nửa năm của PV Power. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức 9.320 tỷ đồng.

Hồi đầu tháng 7, PV Power chia sẻ tình hình thu hồi công nợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vô cùng khó khăn, tính đến nay tổng số tiền nợ đọng đã xấp xỉ 13.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 8.062 tỷ đồng trong đó khoảng 60% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 33.831 tỷ đồng.

LÊ TRÍ