Trần Dương

Quý II, Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) ghi nhận lãi trước thuế đạt 376 tỷ đồng tăng mạnh đến 59%

CTCP PVI (Mã: PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 376 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng thu về 322 tỷ đồng, tăng 61% so với quý II/2022.

pvi-lai-1689991244.jpg

CTCP PVI vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 376 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.591 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 358 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính cũng tăng 37% lên 66 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức gần 167 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 694 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần 6% lên 3.244 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng trưởng mạnh với mức tăng gần 65% lên 661 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của PVI đã tăng gần 2.300 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 28.394 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng tài sản.

Các khoản đầu tư tài chính của PVI gồm 744 tỷ đồng vào kinh doanh chứng khoán, bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu (đã được trích lập dự phòng giảm giá hơn 37 tỷ đồng). Ngoài ra PVI còn có tổng cộng hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu, trong đó 697 tỷ đồng vào trái phiếu ngắn hạn và 1.849 tỷ đồng vào trái phiếu dài hạn.

Cuối quý II, nợ phải trả của PVI tăng gần 10% lên gần 20.000 tỷ đồng.

MINH TRÍ