Trần Dương

Manulife bị Prudential bỏ xa về doanh thu bảo hiểm khai thác mới do dính bê bối với ngân hàng

Lê Trí

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố số liệu tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

manulife-1689817172.jpg

Do dính bê bối với ngân hàng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Manulife là 1.668 tỷ đồng giảm mạnh so với Prudential là 2.188 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng giảm 34,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Prudential là 2.188 tỷ đồng, Manulife là 1.668 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 1.660 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.630 tỷ đồng và AIA là 1.032 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,73%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,04%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%.

CHÂU HUY