#

Quý I, Xây dựng Hòa Bình (HBC) tiếp tục báo lỗ gần 444 tỷ đồng, lượng tiền mặt nắm giữ chỉ còn 247 tỷ đồng

Admin

Sau khi lỗ hơn 1.200 tỷ đồng vào quý IV/2022, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) đã tiếp tục báo lỗ gần 444 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm 2023. Đáng chú ý lượng tiền mặt giảm hơn một nửa chỉ còn 247 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) đã tiếp tục báo lỗ gần 444 tỷ đồng trong quý I/2023.

Cụ thể, doanh thu thuần của HBC trong quý I/2023 ghi nhận gần 1.200 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Không những thế, mức doanh thu này còn không đủ bù cho giá vốn, dẫn đến mức lỗ gộp gần 203 tỷ đồng, trong khi đầu năm trước lãi gần 198 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của HBC cũng không mấy khả quan khi doanh thu chỉ vỏn vẹn 2.5 tỷ đồng, giảm 96%, do không còn ghi nhận khoản doanh thu tài chính khác gần 52 tỷ đồng như cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng cũng đẩy chi phí tài chính lên hơn 137 tỷ đồng, tăng 45%.

Với việc nguồn thu giảm trong khi chi phí tăng cao, HBC lỗ ròng gần 444 tỷ đồng trong quý I/2023. Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty xây dựng này báo lỗ. Trong quý IV/2022, HBC đã báo lỗ kỷ lục với hơn 1.200 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HBC tại thời điểm 31/03/2023 giảm 7% so với đầu năm, còn gần 15.700 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất tổng tài sản là phải thu ngắn hạn cũng giảm ở mức tương tự, về mức hơn 11.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng tiền mặt Công ty nắm giữ chỉ còn gần 247 tỷ đồng, giảm 54%.

Về vay nợ, nợ phải trả của HBC giảm 5%, về mức 13.500 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm 10%, còn hơn 5.500 tỷ đồng.

AN NHIÊN