Trần Dương

Ông Đặng Thành Tâm chi gần 500 tỷ đồng mua 25 triệu cổ phiếu KBC để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 24,91%

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (Kinh Bắc City – mã chứng khoán KBC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu KBC.

Ông Đặng Thành Tâm nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu KBC từ hơn 113,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 14,81%) lên hơn 138,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 24,91%).

Theo đó từ 15/11 đến 13/12/2022 ông Đặng Thành Tâm đã hoàn tất mua xong 25 triệu cổ phiếu KBC đăng ký mua trước đó theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch ông Đặng Thành Tâm nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu KBC từ hơn 113,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 14,81%) lên hơn 138,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 24,91%).

Trên thị trường cổ phiếu KBC giảm mạnh từ cuối đầu tháng 9/2022, từ mức giá xấp xỉ 35.000 đồng/cổ phiếu KBC xuyên thủng mốc 15.000 đồng/cổ phiếu vào phiên 9/11/2022. Thậm chí KBC đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11 dưới mức 14.000 đồng/cổ phiếu.

Việc cổ phiếu giảm sâu đã khiến lãnh đạo công ty phải xuống tiền đỡ giá. Giai đoạn từ 15/11 đến 13/12/2022 cổ phiếu KBC giao dịch từ 15.000 đồng/cổ phiếu, tăng dần lên mức 22.500 đồng/cổ phiếu. ước tính mức giá bình quân 19.000 đồng thì ông Đặng Thành Tâm chi khoảng 475 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Không chỉ vậy, Kinh Bắc City đã công bố tờ trình Đại hội cổ đông bất thường, trong đó trình phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ với giá mua theo giá thị trường nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.

AN NHIÊN