#

Novaland sắp huy động gần 5.900 tỷ đồng từ trái phiếu rót vốn cho công ty con

Admin

Nguồn tiền thu được Novaland sẽ góp vốn cho ba công ty con, bổ sung vốn lưu động, thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ vay và thanh toán các khoản chi phí của tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết.

Từ năm 2019 đến nay Novaland liên tục góp thêm vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nova Hospitality để đầu tư nhiều dự án như NovaWorld Phat Thiet, NovaWorld Ho Tram

Tập đoàn Novaland (NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi).

Tập đoàn này cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2022 và sau ngày 7/1/2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Mức lãi suất được NVL huy động thông qua trái phiếu hấp dẫn hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm ở thời điểm hiện nay. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất hiện nay chỉ là 7,2%/năm với hình thức gửi tiết kiệm online. Mức lãi suất kỳ hạn trên 16 tháng cũng chỉ dừng ở mức 7,4%/năm (gửi tiết kiệm online). Trong khi đó, với lãi suất tại quầy, kỳ hạn 12 tháng chỉ dao động trong khoảng 6 đến 7%/năm.

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Theo Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của công ty con. Cụ thể, với số vốn 5.875 tỷ đồng dự kiến thu được, Novaland sẽ góp vốn cho ba công ty con gồm: Nova Hospitality (3.925 tỷ đồng), Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ đồng) và Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến dùng nguồn vốn huy động được để bổ sung vốn lưu động, thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ vay và thanh toán các khoản chi phí của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Từ năm 2019 đến nay Novaland liên tục góp thêm vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nova Hospitality để đầu tư nhiều dự án như NovaWorld Phat Thiet, NovaWorld Ho Tram… Nova Hospitality có vốn điều lệ gần 9.688 tỷ đồng, Novaland sở hữu gần 100% cổ phần.

Về kinh doanh, 9 tháng đầu năm NVL ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 10.362 tỷ đồng, tăng gần 159% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 1.080 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 2.549 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tường Lam