Trần Dương

Nợ phải trả lớn ở mức 11,517 tỷ đồng khiến chi phí tăng cao Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi quý I giảm đến 67% so với cùng kỳ

Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 cho thấy chi phí tăng mạnh, doanh thu sụt giảm khiến lãi lao dốc đến 67% chỉ đạt 69 tỷ đồng.

Theo đó, quý I/2023, ASM ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,050 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm tương ứng 1% làm cho lãi gộp giảm gần 27%, thu về gần 2,671 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại cuối quý I của ASM hơn 11,517 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh thức ăn cá tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, đạt hơn 1,215 tỷ đồng (chiếm 40% tỷ trọng); xếp sau là doanh thu từ cá xuất khẩu (27%); thương mại (24%)… Riêng mảng kinh doanh bất động sản là yếu tố chính khiến doanh thu kỳ này giảm, đạt gần 32 tỷ đồng, đi lùi gần 72%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính của ASM trong quý I chỉ đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Điểm trừ khác là chi phí tài chính tăng mạnh 82%, lên hơn 200 tỷ đồng. ASM giải trình do Công ty vay thêm để trả tiền đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời An Hảo giai đoạn 3, 4.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng được tiết giảm hơn 51%, nhưng chi phí quản lý của Công ty lại ghi nhận mức tăng đáng kể, lên gần 71 tỷ đồng.

Kết quả, ASM lãi sau thuế gần 86 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 67%, còn hơn 69 tỷ đồng.

Năm 2023, ASM đặt mục tiêu đạt 15,250 tỷ đồng doanh thu thuần và 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 3 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/03/2023, tổng tài sản ASM đạt gần 19,443 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 28% về gần 613 tỷ đồng, song khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng 51%, đạt gần 1,435 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh giảm nhẹ xuống còn gần 7,1 tỷ đồng (không được thuyết minh), và dự phòng hơn 2 tỷ đồng cho danh mục này.

Hàng tồn kho đạt hơn 3,118 tỷ đồng, trong đó có 737 tỷ đồng hàng hóa bất động sản. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm nhẹ còn 1,138 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án bất động sản như khu đô thị Bình Long (401 tỷ đồng), khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (132 tỷ đồng)…

Nợ phải trả tại cuối quý I của ASM hơn 11,517 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Riêng tổng nợ vay chiếm hơn 10,047 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 5,611 tỷ đồng, giảm 9%.

LÊ TRÍ