#

Nhà Khang Điền kết quả doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh khiến nhiều tổ chức và quỹ đầu tư bán sạch cổ phiếu KDH

Admin

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam cùng các quỹ: VOF Investment Limited, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) và Delta Global Financial Holdings Private Limited đều liên quan tới bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh, lần lượt là thành viên HĐQT độc lập và thành viên ban kiểm soát tại KDH.

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, tổ chức liên quan lãnh đạo KDH đã bán ra 16.830 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 0%, giao dịch được thực hiện ngày 6/2/2023.

Luỹ kế năm 2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt 2.911,96 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1.081,26 tỷ đồng, giảm 10,2%.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 10/1/2023, quỹ VOF Investment Limited đã bán ra 4,11 triệu cổ phiếu KDH trong tổng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu. Theo đó, quỹ này giảm sở hữu tại KDH từ 1,41% về còn 0,83% vốn điều lệ. Lý do không bán hết cổ phiếu đăng ký là diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Tiếp sau đó, quỹ này tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 5,89 triệu cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 0,83% về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/1 đến ngày 15/2/2023.

Trước đó, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) cũng đã bán ra toàn bộ 126.693 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 0%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/12 đến ngày 23/12.

Bên cạnh đó, quỹ Delta Global Financial Holdings Private Limited cũng bán ra toàn bộ 110.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 0%, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/12 đến 23/12.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam cùng các quỹ: VOF Investment Limited, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) và Delta Global Financial Holdings Private Limited đều liên quan tới bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh, lần lượt là thành viên HĐQT độc lập và thành viên ban kiểm soát tại KDH.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.234 tỷ đồng, tăng 109,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 110,7 tỷ đồng, giảm 73,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp bất ngờ giảm mạnh từ 82,2% về chỉ còn 24,2%.

Luỹ kế năm 2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt 2.911,96 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1.081,26 tỷ đồng, giảm 10,2%.

LÊ TRÍ