Trần Dương

Ngân hàng Nhà nước ngưng hiệu lực thi hành một số điều của thông tư 06 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9 tới, bổ sung quy định về cho vay phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng tiếp cận vốn vay ngân hàng.

tt-nhnn-1692923070.png

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

"Đồng thời, thông tư bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 10 ngày 23/8 ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 điều 8 của thông tư số 39 năm 2016.

Thông tư 39 đã được bổ sung theo khoản 2, điều 1 thông tư số 06, từ ngày 1/9 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này" - Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho hay sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, sửa đổi thông tư số 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó khăn, hoàn thành trong ngày 25/8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Liên quan đến thông tư 06, Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định và tình hình thực tế, khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung thông tư số 06.

Trước đó, ý kiến của nhiều hiệp hội doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản kiến nghị mạnh mẽ về việc sửa đổi thông tư 06.

Theo đó, nếu thực hiện thông tư này sẽ gây bất cập cho cho các dự án đang bị vướng mắc pháp lý hoặc đang thiếu vốn chưa đủ điều kiện để triển khai tiếp. Nếu không được cho vay thì doanh nghiệp rơi vào tình trạng không có cơ hội tồn tại và phát triển.

LÊ TRÍ