Tòa soạn

Năm 2023, huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hồi 265 ha đất

Admin

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cam Lâm. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 là gần 265 ha; trong đó đất nông nghiệp gần 250 ha, đất phi nông nghiệp là hơn 15 ha.

Theo đó, diện tích đất phân bổ trong năm 2023 của huyện Cam Lâm là gần 55.000 ha; trong đó đất nông nghiệp 46.000 ha, đất phi nông nghiệp hơn 7.000 ha, còn lại là đất chưa sử dụng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cam Lâm.

Cụ thể, kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 là gần 265 ha; trong đó đất nông nghiệp gần 250 ha, đất phi nông nghiệp là hơn 15 ha.

Còn kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 là, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là gần 560 ha, đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp hơn 28 ha, còn lại là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Đáng chú ý, trong năm 2023, Cam Lâm sẽ chuyển hơn 374 ha đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp.

Trong năm 2023, huyện Cam Lâm sẽ đưa hơn 70 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng, trong đó đất nông nghiệp hơn 48 ha, đất phi nông nghiệp 22 ha.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Cam Lâm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Hồi tháng 4, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện đồ án quy hoạch chung khu đô thị mới Cam Lâm, trình Trung ương xem xét, phê duyệt trong tháng 5.

Cũng theo UBND tỉnh Khánh Hòa để tiến đến hoàn thiện đồ án quy hoạch, mới đây Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm, Đảng ủy thị trấn Cam Đức và các bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố; đại diện các hộ dân trên địa bản thị trấn Cam Đức về tình hình triển khai.

AN NHIÊN