Trần Dương

Khánh Hòa: Đề xuất thêm Khu đô thị sân bay Cổ Mã – Tu Bông tại Khu kinh tế Vân Phong

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có các cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo, đề xuất điều chỉnh lại tính chất và cơ cấu sử dụng đất tại 6 phân khu chức năng ở bán đảo Hòn Gốm và khu vực Cổ Mã - Tu Bông của khu vực thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong.

Đề xuất Khu đô thị sân bay Cổ Mã – Tu Bông tại phân khu 8 thuộc Khu kinh tế Vân Phong. Cụ thể, 6 phân khu chức năng ở bán đảo Hòn Gốm và khu vực Cổ Mã - Tu Bông của khu vực thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong gồm 70.000 ha đất liền, 80.000 ha mặt nước thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa them quy hoạch từ năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phân khu 1 rộng khoảng 4.900 ha từ Khu Du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn đổi thành Khu Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng đảo Hòn Lớn (huyện Vạn Ninh).

Phân khu 2 rộng khoảng 4.400 ha, giữ nguyên tên Khu Du lịch sinh thái núi Khải Lương được đề xuất điều chỉnh tính chất có thêm vui chơi - giải trí có thưởng và mạng lưới giao thông liên kết đảo Hòn Lớn và tuyến đường hầm qua núi liên kết với khu vực phía Nam núi Khải Lương.

Phân khu 4 rộng 1.600 ha điều chỉnh từ "Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son" trở thành "Trung tâm triển lãm du thuyền quốc tế, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Đá Son".

Đáng chú ý, riêng phân khu 3 và 5, báo cáo của UBND tỉnh thể hiện sẽ bổ sung thêm đất ở. Cụ thể, phân khu 3 rộng 4.100 ha, điều chỉnh từ "Khu phi thuế quan, cảng biển và du lịch" thành "Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn". Phân khu 5 rộng khoảng 1.600 ha, điều chỉnh từ "Khu dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang" thành "Trung tâm thể thao quốc tế, du lịch và đô thị Tuần Lễ - Hòn Ngang".

Đặc biệt, phân khu khu 8 rộng khoảng 5.500 ha thuộc các xã phía Bắc huyện Vạn Ninh từ "Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông", nay đề xuất điều chỉnh trở thành "Khu đô thị sân bay cao cấp Cổ Mã - Tu Bông" với tính chất đa chức năng cao cấp, thương mại - dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ…

Ngoài ra, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng nghe khu 8 rộng khoảng 5.500 ha thuộc các xã phía Bắc huyện Vạn Ninh từ "Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông", nay đề xuất điều chỉnh trở thành "Khu đô thị sân bay cao cấp Cổ Mã - Tu Bông" với tính chất đa chức năng cao cấp, thương mại - dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ…

Được biết, các cơ quan chức năng đã lấy ý kiến người dân ở nhiều xã như: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng… về quy hoạch của đồ án nêu trên trước khi trình bày cho lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

AN NHIÊN