#

MSH trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Admin

CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

CTCP May Sông Hồng. Ảnh: songhong.vn

Theo đó, MSH sẽ phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn thực hiện tối đa 250 tỷ đồng, là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12 năm ngoái trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021.

Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như vậy, vốn điều lệ sau phát hành của MSH dự kiến tăng từ 500 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.

Ngày 8/6 là ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu MSH có giá 68.800 đồng/cổ phiếu, giảm 32,2% so với mức đỉnh 101.500 đồng/cổ phiếu giữa tháng 4.

Năm 2022, công ty có kế hoạch doanh thu đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 3%; lãi trước thuế 500 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện 2021. Đồng thời, kế hoạch cổ tức 2022 cũng giảm về 15-30%.

A.N