#

May Sông Hồng muốn nâng tỷ lệ cổ tức lên 95%, phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng

Admin

Năm 2021, May Sông Hồng đạt doanh thu 4.747,6 tỷ đồng, tăng 24,5%; lãi sau thuế 442,3 tỷ đồng, tăng 91%. Thực hiện vượt 13% kế hoạch doanh thu năm và 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

May Sông Hồng dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HoSE: MSH) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 95%, tăng so với phương án ban đầu là 30-45%. Trong đó, cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45% (đã tạm ứng) và cổ phiếu tỷ lệ 50% (2 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới). May Sông Hồng dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.

Năm 2021 là năm khá thành công của May Sông Hồng khi doanh thu đạt 4.747,6 tỷ đồng, tăng 24,5%; lãi sau thuế 442,3 tỷ đồng, tăng 91%. Thực hiện vượt 13% kế hoạch doanh thu năm và 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Năm 2022, HĐQT May Sông Hồng đưa ra phương án doanh thu 4.900 tỷ đồng, tăng 3%; lãi trước thuế 500 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện 2021. Đồng thời, kế hoạch cổ tức 2022 cũng giảm về 15-30%.

Ban lãnh đạo cho biết năm nay chính thức đưa khu vực SH10 vào hoạt động, góp phần quan trọng trong việc tăng năng lực sản xuất và doanh thu công ty. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tiếp tục đầu tư cho các dự án tự động hóa và sử dụng năng lượng xanh.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 8 và bầu bổ sung 1 thành viên. Người được đề cử là bà Bùi Thu Hà (1974), con gái và là Trợ lý Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, bà Hà còn làm Giám đốc của Công ty TNHH Sunrise Thái Dương.

Tổng sở hữu của gia đình Chủ tịch Bùi Đức Thịnh là gần 42,96%, trong đó ông Thịnh sở hữu 23,9%, con gái Bùi Thu Hà sở hữu 7,72% vốn và con trai Bùi Việt Quang nắm 11,34% cổ phần.

Hải Anh