Trần Dương

Long An: Sở Xây dựng đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại dự án The Sol City

Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền không đủ điều kiện tại dự án Khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân (The Sol City) tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng lợi là đơn vị phát triển.

sol-1-1704416493.jpeg
 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, thông qua đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, thanh tra sở đã phối hợp với địa phương kiểm tra tại dự án Khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân, diện tích 36,8013ha tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, do Công ty TNHH Hải Sơn (Công ty Hải Sơn) làm chủ đầu tư.

Sau khi kiểm tra được biết, dự án đã bồi thường được 35,3246ha đạt tỷ lệ 96% về diện tích (5 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường diện tích 1,4767ha), được UBND tỉnh giao đất 8 đợt với tổng diện tích 317.470m2; được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hình thức thuê đất từ nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần sang nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 12/6/2023.

Về hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư đã san lấp 35,3246ha/36,8013ha, đạt tỷ lệ 96% (phần còn lại phần chưa giải phóng mặt bằng); đồng thời, cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật đường, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, công viên nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

sol-2-1704416540.jpeg

Sở Xây dựng Long An đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền chưa đủ điều kiện tại dự án The Sol City.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch được duyệt, diện tích các lô đất hạ tầng xã hội của dự án gồm: Đất nhà trẻ, mẫu giáo 7.378m2; đất trường tiểu học 7.081m2; đất y tế 4.343m2; đất văn hóa, thể dục thể thao 1.797m2; đất thể dục thể thao 10.967m2. Tuy nhiên, hiện tại các diện tích lô đất hạ tầng xã hội Công ty Hải Sơn chưa đầu tư.

Mặt khác theo Sở Xây dựng, ngày 18/4/2019, Công ty Hải Sơn đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 12/HĐĐC-2019 để chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) 822 lô đất ở với diện tích 86.425m2 tại dự án.

Nhưng theo Điều 194 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; khoản 17 Điều 1 Nghi định số 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định:

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền không đủ điều kiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ.

sol-3-1704416594.jpg

Nhiều khách hàng mua dự án The Sol City căng băng rôn đòi quyền lợi.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền không đủ điều kiện tại dự án Khu dân cư - tái định cư, nhà ở công nhân tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc do Công ty Hải Sơn làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Được biết, ngày 3/12/2010, UBND tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 chứng nhận lần đầu cho Công ty TNHH Hải Sơn (Công ty Hải Sơn) đầu tư dự án Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân, diện tích khoảng 38,5461ha tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Đến ngày 23/7/2020, UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2520/QĐ-UBND và Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 8800323667 thay đổi lần thứ 1 ngày 12/8/2020, diện tích 36,8013 ha.

Dự án được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 1464/QĐUBND ngày 22/2/2022 và Quyết định số 6634/QĐ-UBND ngày 21/7/2022. Ngày 4/10/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 9155/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án.

Mục tiêu đầu tư sau khi điều chỉnh là xây dựng hạ tầng Khu dân cư - tái định cư, nhà ở công nhân và xây dựng nhà ở.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải.

GIA ÂN