Trần Dương

Lợi nhuận đột biến lên đến 704 tỷ đồng trong 6 tháng, CII chia 14% cổ phiếu thưởng và 12% cổ tức bằng tiền mặt

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng. Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ cho UBCK theo quy định.

Trước đó, CII thông báo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 12%. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu để thưởng, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.840 tỷ đồng lên 3.193 tỷ đồng. Thời điểm nộp hồ sơ là cuối tháng 8 sau khi có BCTC soát xét bán niên 2020. Về cổ tức 2022, công ty sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán ngay sau khi có BCTC kiểm toán năm 2022.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, doanh nghiệp thông báo lùi kế hoạch phát hành do cơ quan quản lý yêu cầu phải có BCTC kiểm toán, không sử dụng BCTC soát xét. Vào ngày 19/9 vừa qua, CII đã hoàn tất việc kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ việc công ty thực hiện thoái vốn tại Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB). Từ đầu năm đến nay, CII đã bán tổng cộng 36,2 triệu cổ phiếu NBB, tỷ lệ sở hữu giảm từ 54% xuống 31%.

Theo đó, CII thực hiện được 1.707 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,2% so với năm trước. Song, doanh thu tài chính hơn gấp đôi lên 1.119 tỷ đồng đã giúp lãi ròng đạt 720 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 32 tỷ cùng kỳ năm trước.

Bước sang 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 8.011 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 757 tỷ đồng.

Cổ phiếu CII chốt phiên ngày 21/9 ở mức 21.500 đồng/cp, phục hồi 37% tính từ đầu tháng 7.

MINH TRÍ