Trần Dương

Không hoàn thiện hồ sơ, Nova Consumer (NCG) thuộc NovaGroup bị HoSE dừng xem xét hồ sơ niêm yết

CTCP Tập đoàn Nova Consumer (NCG) vừa công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của công ty.

HoSE thông báo dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Nova Consumer và sẽ công bố thông tin ra thị trường.

Lý do mà HoSE thực hiện hoạt động nói trên là do Nova Consumer chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của sở này.

Căn cứ khoản 8 điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 5 điều này, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo theo yêu cầu… Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo dừng việc xem xét hồ sơ, tài liệu báo cáo”.

Trước đó vào ngày 5/10/2022, HoSE đã có công văn yêu cầu Nova Consumer phối hợp với CTCP Chứng khoán SSI chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết. Tuy nhiên đến nay, HoSE vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh của công ty.

Do đó, HoSE thông báo dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Nova Consumer và sẽ công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp công ty nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết, HoSE sẽ thực hiện lại quá trình niêm yết từ đầu.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, Nova Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.356 tỷ đồng, tăng hơn 56,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh kéo lợi nhuận sau thuế đi lùi 60% về còn 64 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của NCG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ; lãi sau thuế giảm 27% xuống còn 249 tỷ đồng.

MINH TRÍ