#

Không bơm vốn khủng như dự kiến, Đất Xanh của đại gia Lương Trí Thìn lại lên kế hoạch vay Hà An, công ty con hơn 1.000 tỷ đồng

Admin

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông qua việc vay vốn từ CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Hà An), công ty con vào ngày 31/12/2022.

Theo đó, DXG dự kiến vay Hà An số tiền 1,080 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm. Thời gian vay là 1 năm và tự động được tái tục. Mục đích vay nhằm giúp DXG bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án.

Theo BCTC quý III/2022 công ty mẹ của DXG, số tiền DXG đã góp vào Hà An trong 9 tháng đầu năm 2022 chỉ là 1,500 tỷ đồng.

Trước đó, DXG lên kế hoạch bơm vốn khủng vào Hà An. Cụ thể, vào tháng 6/2019, HĐQT DXG đã thông qua việc chuyển nhượng 3 công ty con gồm CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông, CTCP In Nông nghiệp và CTCP Đầu tư Sài Gòn Riverside cho Hà An với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 962 tỷ đồng.

Ngoài ra, DXG còn tham gia góp vốn thông qua mua cổ phiếu phát hành thêm của Hà An để giữ tỷ lệ biểu quyết 99%. Vào tháng 01/2021, DXG công bố chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cp do Hà An phát hành thêm.

Tiếp đó, giữa tháng 02/2022, DXG lên kế hoạch góp thêm 4,000 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 99.99%. Dự kiến sau khi hoàn tất, tổng phần vốn góp của DXG tại Hà An đạt gần 12,800 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, HĐQT DXG thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa 4,000 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) – một công ty con của DXG.

Không chỉ có thế, sau khi huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7,000 tỷ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế vào tháng 08/2022, DXG dự tính dùng toàn bộ số tiền này để mua 800 triệu cp của Hà An.

Tuy nhiên, trên thực tế, phương án góp 4,000 tỷ đồng và 300 triệu USD của DXG vào Hà An đến nay vẫn chưa được công bố.

Theo BCTC quý III/2022 công ty mẹ của DXG, số tiền DXG đã góp vào Hà An trong 9 tháng đầu năm 2022 chỉ là 1,500 tỷ đồng, đưa tổng giá gốc đầu tư là 8,978 tỷ đồng. Đồng thời, tại giấy phép đăng ký kinh doanh ghi nhận thay đổi vốn điều lệ gần nhất của Hà An vào tháng 2/2022 với vốn đăng ký là 8,800 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà An còn thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu để huy động vốn. Hiện Hà An đang có 2 lô trái phiếu chưa đáo hạn. Một lô trái phiếu 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 18/03/2021 và đáo hạn vào 18/03/2024. Một lô trái phiếu khác có giá trị 210 tỷ đồng vừa được phát hành vào ngày 20/07/2022 và đáo hạn 20/07/2026.

Được biết, Hà An được thành lập ngày 23/02/2018 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đến ngày 13/08/2018, HĐQT DXG quyết định nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Hà An. Sau khi DXG tái cấu trúc, Hà An trở thành đơn vị chuyên phát triển các dự án bất động sản của DXG.

Người đại diện pháp luật hiện tại của Hà An là ông Lê Văn Hưng. Cá nhân này cũng đang là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng – một công ty con khác của DXG.

MINH TRÍ