#

Cổ đông lo ngại Đất Xanh “tắc vốn” nếu phát hành không thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Admin

Một trong những nội dung “nóng” được các cổ đông đặc biệt quan tâm tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh là tờ trình phương án chào bán, phát hành công cụ nợ quốc tế hoặc công cụ nợ chuyển đổi trị giá tối đa 300 triệu USD, tương đương 6.959 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn Đất Xanh diễn ra sáng ngày 28/5/2022 và tờ trình phát hành trái phiếu quốc tế này cũng chỉ được Đất Xanh công bố trên website của tập đoàn trước thời điểm diễn ra ĐHCĐ đúng một ngày.

Đáng chú ý là ngoài thông tin về số tiền dự kiến phát hành tối đa 300 triệu USD, dành cho các nhà đầu tư quốc tế, thời hạn trái phiếu lên tới 60 tháng thì các thông tin về phương án phát hành khá chung chung, đa số các nội dung cụ thể sẽ do “HĐQT quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành”.

Tuy nhiên, Nghị quyết của HĐQT Đất Xanh hồi cuối tháng 3/2022 tiết lộ một số thông tin cụ thể về đợt trái phiếu này. Cụ thể, đây sẽ là dạng trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu dự kiến là 5 năm. Giá chuyển đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nhưng sẽ không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Tại ĐHCĐ, trước thắc mắc của các cổ đông về tính khả thi của phương án phát hành, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn tin tưởng: Đợt phát hành sẽ thành công vì hiện đã có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, hai bên đang tiến hành thương thảo.

Cổ đông cũng băn khoăn về dòng vốn của Đất Xanh nếu phát hành trái phiếu quốc tế không thành công. Bởi trước động thái siết chặt tín dụng, kiểm soát vấn đề phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, Đất Xanh đã trình cổ đông dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được thông qua từ ĐHCĐ thường niên 2021.

Theo đó, Đất Xanh đã có kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phần, tương đương 38,59% tại thời điểm 31/12/2020. Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định giá nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Đất Xanh cũng dừng phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, vào tháng 6/2021, HĐQT phê duyệt việc chào bán tối đa 300 triệu USD. HĐQT dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Theo đại diện của Đất Xanh, việc dừng các đợt phát hành là do tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp.

Trước lo ngại “tắc vốn”, ông Lương Trí Thìn cho biết: Ngoài việc tin tưởng đợt phát hành sẽ thành công, Đất Xanh cũng có các kế hoạch dự phòng. Cụ thể, công ty sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc bán hàng để có dòng tiền. Một số tổ chức tín dụng trong nước cũng cam kết giải ngân nếu DXG cần tiền. Một số tổ chức nước ngoài cũng mong muốn góp vốn trái phiếu, hợp tác phát triển dự án…

Năm 2022, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến 20%.

Ngọc Tân