Trần Dương

9 tháng, Đất Xanh (DXG) của đại gia Lương Trí Thìn, doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh tương ứng 41% và 31% so với cùng kỳ, công ty dự kiến hoãn tổ chức ĐHCĐ bất thường

HĐQT Đất Xanh cũng công bố nghị quyết về việc ngừng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 do Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án.

9 tháng, Đất Xanh (DXG) của đại gia Lương Trí Thìn, doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh tương ứng 41% và 31% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty vừa có Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 6.092,78 tỷ đồng lên 6.117,8 tỷ đồng.

Về việc dừng tổ chức ĐHCĐ bất thường công ty thông tin: các nội dung cần xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất của công ty

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 4.597 tỷ đồng, giảm khoảng 41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 420 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 31%. Như vậy, kết quả kinh doanh của nửa năm đầu 2022 đã ảnh hưởng lên doanh thu và lợi nhuận luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý III/2022.

Tuy có kết quả kinh doanh không tích cực nhưng diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường lại hoàn toàn trái ngược.

Theo đó, cổ phiếu DXG đóng cửa với giá 10.550 đồng/CP và duy trì sắc tím trong suốt phiên giao dịch ngày 25/11, thị giá DXG đã tăng gần 10% thị giá trong 1 tuần giao dịch vừa qua.

MINH TRÍ