#

Hàng tồn kho của Novaland gần 110.000 tỷ đồng, chiếm quá nửa tổng tài sản

Admin

Phần lớn hàng tồn kho là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành chờ bàn giao cho khách hàng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Novaland ghi nhận doanh thu thuần cao đột biến gần 4.600 tỷ đồng, tăng 275% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó lợi nhuận gộp cũng gấp 4,5 lần đạt mức 2.058 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính suy yếu hơn khi doanh thu tài chính 41% về 679 tỷ nhưng chi phí tài chính lại tăng mạnh gấp 3 lần lên 766 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh lãi vay. Chi phí bán hàng cũng cao đột biến lên 533 tỷ đồng, gấp 7,6 lần cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm nhẹ 3% về 398 tỷ đồng và có khoản lợi nhuận khác 394 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ khác 85 tỷ).

Những biến động đó giúp Novaland có quý kinh doanh khá thành công với mức lợi nhuận hơn 910 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với quý IV/2020.

Tính lũy kế cả năm, Novaland thu về hơn 14.900 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước đó và xấp xỉ với doanh thu kỷ lục của năm 2018.

Nguồn thu cao chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaHills Mui Ne, Saigon Royal, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village...

Tuy nhiên, hoạt động tài chính tiêu cực và các khoản chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.460 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2020 và mới thực hiện được 84% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của Novaland được mở rộng mạnh mẽ trong năm vừa qua lên trên 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý là phần tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho với giá trị gần 110.000 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng tài sản. Phần lớn là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành chờ bàn giao cho khách hàng.

Tỷ trọng hàng tồn kho tăng lên là do phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

Ngoài ra Novaland còn ghi nhận số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 17.249 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi trong năm vừa qua.

Đối ứng ở nguồn vốn, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận hơn 60.500 tỷ đồng (tương đương vay gần 2,7 tỷ USD), tăng thêm 11.600 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Tính đến quý IV/2021, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 36.024 tỷ đồng từ các hoạt động huy động vốn. Các khoản này được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.

Tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của Novaland hiện vào khoảng gần 10.600 ha tính đến cuối năm 2021.

Hải Anh