#

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì không công bố thông tin

Admin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt doanh nghiệp không công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc những doanh nghiệp này chưa nghiêm túc chấp hành các quy định, dẫn tới việc có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt tiền vì không báo cáo, công bố thông tin. Ảnh minh họa.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà PV Gas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM), số tiền 100 triệu đồng, vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4 năm 2019; BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; BCTC Quý 1,2,3,4 năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020; BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét; BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC Quý 1 năm 2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: BCTC Quý 3 năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Cùng thời gian, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Theo đó, công ty này bị phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cũng với hành vi vi phạm không công bố thông tin, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Cụ thể, công ty này không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hệ thống IDS) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh (KQKD) của: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC riêng Quý 3/2020; Công ty không CBTT trên trang thông tin điện tử của HSX và chậm CBTT trên hệ thống IDS các tài liệu: Giải trình biến động KQKD của BCTC Quý 1/2020 và 06 tháng đầu năm 2021.

Công ty chậm CBTT trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Hồ sơ chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngày 31/3/2020; Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2020, Quý 1/2021; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 04/10/2021.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/4/2021.

T.H