#

Gặp khó trong phương án phát hành cho cổ đông, DIC Corp (DIG) dự định vay BIDV 2.000 tỷ đồng

Lê Trí

Ngày 14/12, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán DIG) đã thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo đó tổng hạn mức vay là 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay 5 năm.

Theo đó, DIC Corp sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

bf-dig-cv-1702683608.jpg

Sau hơn 1 năm kể từ ngày thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thành, DIC Corp tiến hành vay BIDV 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, DIC Corp có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, đến nay phương án này vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào tháng 4/2022, tại ĐHĐCĐ thường niên, DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra vào hồi tháng 10/2022, công ty thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu sau khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham gia.

Tiếp đó, vào tháng 2/2023, DIC Corp công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II đến quý III/2023.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Toàn bộ số vốn thu được dự kiến là 1.500 tỷ đồng vẫn được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Trong đó, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng từ 250 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; tiền sử dụng đất được giữ nguyên là 200 tỷ đồng; và không còn mục lãi trái phiếu và chi phí tư vấn. Thời gian giải ngân dự kiến là năm 2023-2024.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thành, DIC Corp tiến hành vay BIDV 2.000 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2023, tổng tài sản của DIG Corp là 14.143 tỷ đồng, phần lớn tài sản công ty dồn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng lớn có các dự án Long Tân (1.443 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (734 tỷ đồng), dự án Đại Phước (1.340 tỷ đồng), dự án Nam Vĩnh Yên (2.018 tỷ đồng) và khoản phải thu tại CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân (1.299 tỷ đồng).

Về nợ phải trả, hiện công ty có 6.262 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay là 2.809 tỷ đồng.

Ngoài ra, DIG Corp hiện vẫn còn 889 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu so với đầu năm 2023.

Tất cả các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm sau. Cụ thể lô trái phiếu DIGH2124002 trị giá 461 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/9/2024, lô trái phiếu DIGH2124003 trị giá 439 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 26/11/2024.

LÊ TRÍ