#

Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) lãi giảm mạnh đến 89% trong quý II

Lê Trí

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (HOSE: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bất động sản giảm 91,1% về còn vỏn vẹn 33,5 tỷ đồng.

dic-lo-1690683338.jpg

DIG lãi sau thuế 9 tỷ đồng, giảm đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 86% xuống còn 28 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm mạnh. Kết quả, DIC Corp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 102 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác tăng 33% so với cùng kỳ lên 22 tỷ đồng (chủ yếu do công ty ghi nhận tiền phạt vi phạm hợp đồng) đã giúp DIG thoát lỗ. Kết quả, DIG lãi sau thuế 9 tỷ đồng, giảm đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp mang về 575 tỷ đồng doanh thu thuần và 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 47% và 43% so với bán niên 2022.

Năm nay, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu cao kỷ lục 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện được chưa đến 1/10 mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DIC Corp giảm 5% so với đầu năm xuống 14.000 tỷ đồng, trong đó, 153 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 38%.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả gần 6.172 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 929 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn hơn 1.796 tỷ đồng.

CHÂU HUY