Trần Dương

Quý III, Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) có lãi trở lại ở mức 22 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 235 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là quý III đã ghi nhận có lợi nhuận.

Theo giải trình của ban điều hành, nguyên nhân đẫn đến kết quả nói trên chủ yếu do các mảng hoạt động chính đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ.

bf-dic-lai-nhe-1698460777.jpg

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng kinh doanh bất động sản giảm 44% so với quý III/2023 xuống còn 126 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm giảm 57% ghi nhận gần 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ lần lượt giảm 48% và 28%, đóng góp tương ứng 43 tỷ và 35 tỷ đồng cho doanh thu thuần.

Kết quả, DIC Corp báo lãi trước thuế gần 22 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ 2022. Lãi sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ sau thuế gần 1 tỷ đồng trong quý III năm trước. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận gần 17 tỷ đồng trong quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này mới thực hiện được 10% kế hoạch lợi nhuận đề ra cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của DIG giảm khoảng 4% so với đầu năm xuống hơn 14.140 tỷ đồng. Nợ vay tài chính giảm đáng kể so với đầu năm xuống còn 2.800 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ vay dài hạn. Ngược chiều, hàng tồn kho tăng 6% lên 6.277 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.145 tỷ đồng.

AN NHIÊN