#

Dược phẩm Trung Ương 1 (Pharbaco) dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu, thu về 500 tỷ đồng để trả nợ

Lê Trí

Pharbaco dự kiến chào bán thêm 50 triệu cp thông qua phát hành riêng lẻ trong quý I/2024 – quý II/2024 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích trả nợ vay ngân hàng.

phabaco-1702262274.jpg

PBC khả năng sẽ phát hành 50 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, nếu thành công, công ty sẽ mang về 500 tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch trên nằm trong tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần được thông qua bởi ĐHĐCĐ tại đại hội bất thường năm 2023 của CTCP Dược phẩm Trung Ương 1- Pharbaco (UPCoM: PBC), dự kiến diễn ra vào ngày 29/12 tới đây.

Cụ thể, PBC khả năng sẽ phát hành 50 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp. Nếu thành công, Công ty sẽ mang về 500 tỷ đồng. Đây là loại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

Với khoản tiền thu được, PBC dự kiến để chi trả các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, và đầu tư xây dựng nhà máy.

HĐQT được ủy quyền chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư) được tham gia mua cổ phần, đồng thời lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ.

Cũng tại đi hội sắp tới, PBC sẽ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai và bà Hà Thị Thanh Hoa căn cứ vào đơn xin từ nhiệm trước đó với lý do bận việc gia đình.

Đồng thời, PBC sẽ điều chỉnh Điều lệ Công ty về thành phần HĐQT còn 5 người thay vì 6 như trước đây và sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 1 thành viên.

Hồi đầu năm, PBC bầu ông Vũ Hồng Khoa để thay thế bà Trần Tuyết Mai đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, bắt đầu từ tháng 04/2023. Bà Mai trước đó đã xin từ nhiệm với lý do bận việc gia đình.

HẠ VY