Trần Dương

Đổi tên từ Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland) thành Cổ phần Victory Capital vẫn không đổi vận, cổ phiếu PTL sẽ bị hủy niêm yết

Admin

Báo cáo tài chính 3 năm (2019-2021) của Cổ phần Victory Capital cho thấy ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán. Mã chứng khoán PTL của công ty sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo HoSE.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/Đ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp.”

Công ty Cổ phần Victory Capital với mã chứng khoán PTL được đổi tên từ CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí vào ngày 4/3/2022 với hy vọng ‘đổi vận’.

Do đó, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, Công ty Cổ phần Victory Capital sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Mới đây, công ty đã công bố giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án khắc phục.

Thứ nhất, liên quan đến các khoản công bố nợ và số dư tại ngày 31/12/2021 công ty giải trình như sau.

Với các khoản nợ từ Công ty cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (“PVC- Metal”), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (“PVC-SG”) và phải thu từ tiền phạt do chậm thanh toán từ Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (“PVC-PT”) với tồng số tiền là 75,12 tỷ đồng.

Đại diện công ty cho biết, công ty đang nổ lực làm việc với các bên liên quan dể đối chiếu, xác nhận và thu hồi khoản công nợ trên.

Ngoài ra, Khoản nợ phải thu từ Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Anh Minh với số tiền 61,33 tỷ đồng.

Được biết, đây là khoản tiền Công ty góp vốn thay Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Anh Minh (Công ty Anh Minh) vào công ty con Thăng Long (1,5 tỷ đồng) và tiền cho ứng, chi hộ để thực hiện dự án Khu nhà ở cao tầng và công trình công cộng tại phường Phước Long B, Q.9,TP. HCM theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa Công ty Anh Minh với Công ty Petroland và các thỏa thuận giữa hai bên. Với khoản nợ này, công ty tin tưởng sẽ thu hồi nợ được và cũng đã có đơn khởi kiện Công ty Anh Minh lên Tòa án nhân dân TPHCM.

Với khoản phải thu tại Công ty Vạn Khởi Thành, công ty vẫn đang trao đổi và làm việc với Vạn Khởi Thành để đảm bảo thu hồi khoản vốn góp nói trên và tin tưởng rằng sẽ thu hồi được khoản phải thu này.

Một loạt khoản phải thu khác như: Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim, Chung cư cao tầng Mỹ Phú công ty cũng rốt ráo thu hồi công nợ.

Thứ hai, liên quan đến khoản bù trừ công nợ giữa Công ty với Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sồi Gòn. Công ty tin tưởng rằng việc bù trừ công nợ là hợp lý và Công ty sẽ thực hiện ký kết biên bản bù trừ công nợ với Công ty PVC-SG trong thời gian tới.

Thứ ba, liên quan đến việc chưa ghi nhận vào giá vốn phần chi phí xây dựng của các diện tích chênh lệch của các căn hộ đã bán. Đại điện công ty giải thích,: Hiện tại, Công ty đang làm việc với các khách hàng để thu thêm phần diện tích chênh lệch theo điều khoản của Hợp đồng chuyển nhượng. Đối với phần diện tích tiện ích chung còn lại của các tầng thì hiện nay hàng tháng Công ty đang có khoản doanh thu từ việc khai thác cơ sở hạ tầng của Tòa nhà.

Thứ tư, liên quan đến việc không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 1,26 tỷ đồng của Công ty con.

Đại điện công ty giải thích: Tất cả số hàng tồn kho Công ty thể hiện chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các tài sản đang được xây dựng và hàng hóa bất động sản với mục đích để bán trong phạm vi kinh doanh của Công ty và được phân loại là tài sản ngắn hạn.

Công ty đang trong quá trình thương lượng lại với các chủ căn hộ thuộc dự Chung cư Dầu khí Mỹ Phú với giá bán phù hợp. Tại ngày 31/12/2021, Công ty Mỹ Phú cho rằng không có dấu hiệu giảm giá của hàng tồn kho còn lại, theo đó, dự phòng không cần thiết phải trích lập.

Được biết, Công ty Cổ phần Victory Capital với mã chứng khoán PTL được đổi tên từ CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí vào ngày 4/3/2022 với hy vọng “đổi vận”.

Tuy nhiên, với phương thức làm ăn bếch bát nói trên có lẽ Victory Capital không thoát khỏi vận đen và mã chứng khoán PTL sẽ bị hủy niêm yết trong thời gian tới.

AN NHIÊN