#

Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) báo lỗ quý II là 19 tỷ đồng ghi nhận 3 quý lỗ ròng liên tiếp

Lê Trí

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II ghi nhận kết quả lỗ 19 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp DXS ghi nhận lỗ ròng.

Cụ thể, doanh thu thuần của DXS trong quý II ghi nhận hơn 662 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty là dịch vụ bất động sản có doanh thu sụt giảm mạnh nhất với chỉ gần 192 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 73%.

dxs-lo-1690852847.jpg

DXS lỗ ròng 19 tỷ đồng trong quý II/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 175 tỷ đồng.

Với kết quả trên, DXS cho biết tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, dẫn đến doanh thu giảm mạnh.

Không chỉ hoạt động chính, doanh thu tài chính của DXS cũng giảm 7% do khoản thu nhập từ thanh lý khoản đầu tư không bằng cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty còn lỗ 7 tỷ đồng từ công ty liên doanh/liên kết.

Chi phí bán hàng và quản lý giảm lần lượt 73% và 62% so với cùng kỳ. Được biết, số lượng nhân sự của DXS tại 30/06/2023 là 2,133 người, giảm 1,207 người so với cuối năm trước nhưng tăng 38 người so với cuối quý I.

Kết quả, DXS lỗ ròng 19 tỷ đồng trong quý II/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 175 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp công ty dịch vụ bất động sản này báo lỗ. Với việc quý I cũng ghi nhận tình trạng tương tự, đưa lỗ ròng lũy kế 6 tháng đầu năm của Công ty gần 58 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 299 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXS tại ngày 30/06/2023 là gần 16,000 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 2% và 4%, còn gần 10,500 tỷ đồng và hơn 4,000 tỷ đồng. Riêng tiền mặt giảm 49%, còn 339 tỷ đồng.

kqkd-6thang-1690853071.png  

Tổng nợ phải trả của DXS là hơn 7,700 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay gần 2,200 tỷ đồng, giảm 5%. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất nợ phải trả là phải trả ngắn hạn khác còn gần 3,800 tỷ đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc không lâu sau khi công bố BCTC quý II/2023, DXS thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 bằng hình thức trực tuyến vào sáng ngày 17/08/2023 nhằm miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Bắc sau khi cá nhân này nộp đơn từ nhiệm, đồng thời bầu nhân sự thay thế. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ thảo luận về tờ trình điều chỉnh thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và năm 2023.

Được biết, trước khi từ nhiệm ông Bắc nhận vị trí điều hành Khối Tài chính CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vào năm 2021 và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech – công ty con được DXG thành lập cũng trong năm 2021.

Ngoài ra, tại DXS, bên cạnh là Thành viên HĐQT, ông đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty.

LÊ TRÍ