#

Đất Xanh Service (DXS) lỗ kỷ lục trong quý IV/2022 lên đến 137 tỷ đồng, sa thải đến 2.800 nhân viên

Admin

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, mã DXS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Theo đó, DXS công ty báo lỗ sau thuế 137 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng. Đây là quý lỗ nặng nhất của DXS kể từ khi công bố báo cáo tài chính vào năm 2020.

Cụ thể, báo cáo tài chính cho thấy trong quý IV/2022, DXS đạt 884 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 360 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Trong khi doanh thu tài chính giảm thì chi phí tài chính lại tăng hơn gấp đôi lên 55 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 45 tỷ đồng, tăng hơn 50%.

DXS đã phải cắt giảm đến 2.800 nhân viên chỉ trong quý IV/2022.

Phần thu nhập khác ghi nhận gần 14 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1,5 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tăng mạnh nên kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 137 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng. Đây là quý lỗ nặng nhất của DXS kể từ khi công bố báo cáo tài chính vào năm 2020.

Theo giải trình từ phía công ty, việc lỗ sau thuế tăng 5,6 lần trong quý IV/2022 so với cùng kỳ 2021 là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm.

Lũy kế cả năm 2022, công ty mang về doanh thu 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 39%.

Dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của DXS trong năm 2022 âm gần 2.400 tỷ đồng, so với năm 2021 âm 875 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 255 tỷ đồng, so với 2021 âm 130 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Đất Xanh Service là hơn 16.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền mặt giảm mạnh từ hơn 1.600 tỷ đồng xuống 492 tỷ đồng. Khoản tăng mạnh là hàng tồn kho, từ gần 2.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm 8.222 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ chiếm hơn 2.000 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng và vay dài hạn tăng từ 97 tỷ đồng lên 942 tỷ đồng.

Ngoài việc lỗ nặng trong quý IV/2022, công ty cũng đã cắt giảm số lượng nhân sự lớn. Theo đó, DXS đã phải cắt giảm đến 2.800 nhân viên chỉ trong quý IV/2022. So với thời điểm cuối quý II/2022, số lượng nhân viên của DXS đã giảm hơn một nửa.

Số lượng nhân viên của DXS đã giảm sâu sau giai đoạn hoàng kim của thị trường bất động sản. Cuối năm 2021, nhân viên của công ty đạt 6.097 người, giai đoạn rực rỡ của thị trường bất động sản vẫn tiếp diễn hồi đầu năm 2022 đã giúp số lượng nhân viên của công ty đạt đỉnh cao 7.191 người vào cuối quý II/2022.

MINH TRÍ