#

Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico, công ty con của Idico, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 45% giúp công ty mẹ thu về gần 30 tỷ đồng lợi nhuận

Admin

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (Idico – Conac, UPCoM: ICN) thông báo ngày 30/9 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 45%, 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng.

 

Từ năm 2019 đến nay, tình hình kinh doanh và lợi nhuận Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico tương đối tốt, tỷ lệ chia cổ tức duy trì liên tục từ 45-50%.Theo đó, với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 54 tỷ đồng, ngày thanh toán 31/10. Sở hữu 51% vốn, Tổng công ty Idico (HNX: IDC) dự kiến thu về 27,5 tỷ đồng lợi nhuận.

Trong tháng 9, hai công ty con khác của Idico cũng chốt quyền chia cổ tức là Hạ tầng Idico (HoSE: HTI) và Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (UPCoM: ISH) với tỷ lệ lần lượt 18% và 20%. Tính tổng cộng từ việc nhận cổ tức từ ba công ty này Idico sẽ nhận được 100 tỷ đồng lợi nhuận.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, địa bàn kinh doanh chính ở Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Từ năm 2019 đến nay, tình hình kinh doanh và lợi nhuận công ty tương đối tốt, tỷ lệ chia cổ tức duy trì liên tục từ 45-50%.

Năm 2021, do anh hưởng của Covid – 19, doanh thu ghi nhận giảm 23,7% xuống 138 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 15% xuống 42,4 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tỷ lệ 45%.

Được biết, ngày 4/11 tới đây, Idico – Conac dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Ngày chốt danh sách cổ đông 10/10.

LÊ TRÍ