Trần Dương

Đầu tư Sao Á D.C mua thêm 67.300 cổ phiếu HAH nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,08% vốn điều lệ để trở thành cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An (HAH)

Sau khi cổ phiếu giảm sâu, CTCP Đầu tư Sao Á D.C vừa mua vào 67.300 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 4,99% lên 5,08% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 28/11.

Như vậy, sau giao dịch, CTCP Đầu tư Sao Á D.C trở thành cổ đông lớn tại HAH.

Trong bối cảnh, từ ngày 7/6 đến 15/11, cổ phiếu HAH giảm 73,2% từ 89.900 đồng về 24.050 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 1/12, cổ phiếu HAH giao dịch vùng giá 31.300 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 11,08% lên 12,5% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 8/12.

Về tình hình kinh doanh của HAH, trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.360,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 657,77 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 84% và 172% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, HAH đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.388 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 23% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với kết quả trên, HAH đã vượt gần 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

LÊ TRÍ