Trần Dương

Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP chủ đầu tư KCN Quế Võ, lãi giảm mạnh đến 61% chỉ đạt hơn 300 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP mới công bố kết quả tài chính năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 386 triệu đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022.

tni-qv3-1712716847.jpg

Chủ đầu tư KCN Quế Võ ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 386 triệu đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, năm 2023, EIP ghi nhận nợ phải trả hơn 3.594 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với đầu năm 2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 550 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, EIP có vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.004 tỷ đồng. Theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,58 lần.

Vào ngày 25/6/2021, EIP đã phát hành thành công lô trái phiếu với giá trị 1.010 tỷ đồng, đáo hạn tháng 6/2025, toàn bộ vốn thu được sẽ được dùng để đầu tư Khu công nghiệp Quế Võ III. Lô trái phiếu này được một tổ chức tín dụng trong nước mua trọn dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán An Bình và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Trong bản công bố thông tin phát hành không đề cập chi tiết về tài sản đảm bảo của lô trái phiếu, song vào ngày 24/6/2021, toàn bộ quyền tài sản phát sinh và liên quan của EIP từ dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ III – Giai đoạn 1 tại địa chỉ Khu công nghiệp Quế Võ 3, thuộc địa phận các xã: Việt Hùng, Quế Tân, Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã được mang thế chấp tại ABBank.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp EIP được thành lập từ năm 2015, đến nay, công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Thành viên góp vốn bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VID Thanh Hoá (góp 47.97%); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển TNI Holdings Việt Nam (góp 51,93%); bà Đào Thị Kim Nhung (góp 0,1%). Đại diện pháp luật công ty là Ông Vũ Tiến Định (SN 1983).

AN NHIÊN