Trần Dương

Vinhomes (VHM) dự kiến thu 2.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm từ KCN Vinhomes Vũng Áng

Lê Trí

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes dự kiến khi đi vào hoạt động KCN Vinhomes Vũng Áng sẽ nộp ngân sách nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân mỗi năm là 1.203 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 23,97% và giá trị hiện tại ròng mỗi năm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mới đây, trên cơ sở ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và địa phương liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 1569/BKHĐT - QLKKT gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Vinhomes Vũng Áng với quy mô sử dụng đất 964,84ha tại KCN trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

vhm-vung-an-1710205389.jpg

Vinhomes dự kiến, khi đưa vào hoạt động KCN Vinhomes Vũng Áng sẽ nộp ngân sách nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm là 1.203 tỷ đồng.

Được biết, dự án này do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes triển khai, đây là công ty con của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM), VHM sở hữu 51% vốn điều lệ.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 13.276,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.991,5 tỷ đồng và vốn huy động là 11.285 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Theo đó, Vinhomes dự kiến, khi đưa vào hoạt động KCN Vinhomes Vũng Áng sẽ nộp ngân sách nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm là 1.203 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 23,97% và giá trị hiện tại ròng - NPV là 15.392 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn là 7 năm 9 tháng. Như vậy, ước tính mỗi năm KCN Vinhomes Vũng Áng mang về trung bình khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo hồ sơ dự án nộp ngày 16/2/2023, Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes dự kiến đất xây dựng nhà máy, kho hàng là 662,17ha (68,63%); đất trung tâm điều hành, dịch vụ, cơ sở lưu trú là 31,45ha (3,26%); cây xanh - mặt nước là 135,04ha (14%); đất hạ tầng kỹ thuật là 18,72ha (1,94%) và đất giao thông là 117,46ha (12,17%).

Cũng trong hồ sơ nói trên, doanh nghiệp dự kiến trong quý III/2023 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý về KCN và quy hoạch; từ quý IV/2023 - I/2026 sẽ giải phóng mặt bằng khoảng 500ha, xây dựng và đưa hạ tầng KCN đã xây dựng vào hoạt động kinh doanh; quý II/2026 - IV/2029: giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại (464,84ha), xây dựng hạ tầng KCN phần diện tích còn lại; từ quý IV/2030 sẽ hoàn tất dự án hạ tầng KCN.

Được biết, dự án có các cam kết và ràng buộc chặt chẽ về điều kiện, tiến độ bàn giao đất và thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên ngành với tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm liên kết ngành tối thiểu tương đương 2 tỷ USD.

CHÂU HUY