Trần Dương

Dầu khí Nam Sông Hậu của đại gia Mai Văn Huy hủy phương án phát hành riêng lẻ 75,5 triệu cổ phiếu để chuyển sang phát hành trái phiếu, dự kiến thu về 200 tỷ đồng

Admin

Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HoSE: PSH) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn trái phiếu 2 năm với lãi suất 11%/năm, được trả 6 tháng/lần.

Trước đó, doanh nghiệp đã thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành riêng lẻ hơn 75,7 triệu cổ phiếu với giá 14.000 đồng/cp.

Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HoSE: PSH) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.

Theo thông báo của HĐQT thì trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để triển khai, HĐQT nhận thấy một số nội dung nêu tại phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại công ty. Do đó HĐQT nhất trí thông qua việc dừng triển khai phát hành riêng lẻ đồng thời sẽ báo cáo đến ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

Dừng phương án này Nam Sông Hậu sẽ không thu được 1.060 tỷ đồng như dự kiến.

Quay lại việc phát hành trái phiếu, HĐQT cho hay công ty sẽ dùng số tiền huy động để tăng quy mô vốn thực hiện dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, tổng vốn đầu tư dự án là 250 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 50 tỷ đồng và vốn huy động từ phát hành trái phiếu 200 tỷ đồng. Công ty dự kiến bán trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2021,doanh thu giảm 21% về 4.020 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp cải thiện từ 7,1% lên 15%, chi phí bán hàng giảm từ gần 200 tỷ về 121 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 247 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý III/2021, doanh nghiệp có 2.752 nợ vay tài chính ngắn hạn, tăng 8% so với đầu năm; dư nợ dài hạn 655 tỷ đồng, giảm 3%. Trong đó, khoản vay lớn nhất đến từ BIDV với hơn 2.859 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ là 190%.

MINH TRÍ