Trần Dương

Đào tạo không đúng với chứng nhận đăng ký đầu tư, Đại học FPT bị Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM  yêu cầu ngừng đào tạo

Mới đây, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM có công văn gửi Trường đại học FPT liên quan dự án "Trung tâm đào tạo và nghiên cứu công nghệ Trường đại học FPT trong Khu công nghệ cao" và yêu cầu đơn vị này ngừng các hoạt động đào tạo tại đây.  

Cụ thể, theo công văn nói trên, Khu công nghệ cao TP.HCM không đồng ý cho phân hiệu Trường đại học FPT sử dụng địa điểm trong Khu công nghệ cao tại địa chỉ Lô E2a-7 do không phải là chủ đầu tư. Việc sử dụng địa điểm này để đào tạo sinh viên không phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hữu và quy hoạch khu công nghệ cao do UBND TP.HCM phê duyệt.

fpt-cv-1719018631.jpg

Khu công nghệ cao TP.HCM không đồng ý cho phân hiệu Trường đại học FPT sử dụng địa điểm trong Khu công nghệ cao tại địa chỉ Lô E2a-7 do không phải là chủ đầu tư.

"Đề nghị Phân hiệu Đại học FPT tại TP.HCM ngưng việc đào tạo bậc đại học (sinh viên) tại dự án trong Khu công nghệ cao. Đồng thời đề nghị Phân hiệu Đại học FPT tại TP.HCM ngừng các hoạt động khác tại dự án do không phải là nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Đề nghị Trường đại học FPT gỡ bỏ các thông tin giới thiệu Phân hiệu Đại học FPT tại TP.HCM trong Khu công nghệ cao trên các trang thông tin điện tử của Trường đại học FPT nói riêng và Công ty cổ phần FPT nói chung" - công văn nêu.

Ngoài ra, công văn cũng nêu một số tồn tại liên quan đến hoạt động đầu tư tại địa điểm mà phân hiệu Trường đại học FPT tại TP.HCM đang hoạt động.

Được biết, Dự án "Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT" được Ban quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 10/2013 cho Trung tâm Công nghệ phần mềm TP.HCM. 

Tháng 11/2015, dự án được Ban quản lý chấp thuận điều chỉnh chủ đầu tư thành Viện Đào tạo quốc tế FPT TP.HCM.

Quy mô dự án, xây dựng trung tâm đào tạo các chuyên ngành công nghệ thông tin như kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, kỹ thuật điện tử truyền thông...; đào tạo ngắn hạn về công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin như robot; trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây, hạ tầng mạng và an toàn thông tin...

Đào tạo bổ sung phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và Công ty Phần mềm FPT hiện đang hoạt động trong Khu công nghệ cao...

Xây dựng trung tâm nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào các hướng robot - trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây, hạ tầng mạng và an toàn thông tin.

Tuy nhiên, tháng 7/2020, Trường đại học FPT có quyết định sáp nhập Viện Đào tạo quốc tế FPT TP.HCM vào phân hiệu Trường đại học FPT tại TP.HCM.

Theo báo cáo, hiện dự án đang tập trung triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, an toàn thông tin và kỹ thuật phần mềm, trong đó đào tạo bậc đại học (kỹ sư) chiếm 99,09%, sau đại học (thạc sĩ) chiếm 0,91%.

Ngoài ra có triển khai hoạt động nghiên cứu một số công nghệ cao như robot, trí tuệ nhân đạo, xử lý ngôn ngữ, hình ảnh và triển khai Vườn ươm "Trải nghiệm khởi nghiệp".

Đoàn kiểm tra của Ban quản lý đánh giá việc đào tạo bậc đại học (kỹ sư) chiếm 99,09% là không đúng mục tiêu được cấp tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3, điều 42 Luật Đầu tư năm 2020.

Liên quan đến phân hiệu Trường đại học FPT tại TP.HCM, ngày 17/1/2013, Ban quản lý đã có công văn gửi Trường đại học FPT về đề nghị xây dựng phân hiệu Trường đại học FPT trong Khu công nghệ cao là không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao.

Tuy nhiên, qua rà soát trên trang thông tin điện tử của Trường đại học FPT đều giới thiệu phân hiệu Đại học FPT tại TP.HCM trong Khu công nghệ cao.

Ban quản lý Khu công nghệ cao nhận định việc Trường đại học FPT ban hành quyết định sáp nhập, giải thể và chấm dứt sự tồn tại của Viện Đào tạo quốc tế FPT, xóa sổ pháp nhân đang là nhà đầu tư một dự án trong Khu công nghệ cao và tự ý giao cho đơn vị mới là phân hiệu Trường đại học FPT tại TP.HCM tiếp quản toàn bộ dự án tại Khu công nghệ cao mà chưa có sự đồng ý và chấp thuận của Ban quản lý là không đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

THỊNH HUY