Trần Dương

Đà Lạt tiếp tục rà soát việc cấp phép, quản lý xây dựng khu du lịch Dapa Hill

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Tà Nung tổ chức kiểm tra, xác định thời điểm tạo lập khối nhà ở, nhà kho so với hiện nay tại điểm du lịch Dapa Hill. Nếu có vi phạm thì lập hồ sơ xử lý.

hill-cover-1707265027.jpg

UBND TP Đà Lạt cũng giao Phòng Tài chính và Kế hoạch tổ chức rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh đối với điểm du lịch Dapa Hill.

Đối với các hạng mục phục vụ kinh doanh, chăn nuôi, công trình không mái che, tiểu cảnh cũng phải lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Trường hợp nếu UBND xã Tà Nung không tổ chức thực hiện thì Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự đô thị TP Đà Lạt tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý trách nhiệm.

UBND TP Đà Lạt cũng giao Phòng Tài chính và Kế hoạch tổ chức rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh đối với điểm du lịch Dapa Hill và các điểm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Trường hợp không đảm bảo về đầu tư xây dựng, có hành vi vi phạm thì tổ chức xử lý theo quy định.

Cuối tháng 12/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các cơ quan tổ chức kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh phục vụ khách du lịch trên toàn tỉnh, trong đó có điểm du lịch Dapa Hill.

Trước đó, báo cáo của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho thấy điểm du lịch Dapa Hill có nhiều vi phạm.

Cụ thể, điểm du lịch Dapa Hill chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; chưa tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; chưa cung cấp được hồ sơ tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

Tại đây đã xây dựng công trình sắt không phép; chủ đầu tư chưa lập quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình.

Qua kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng yêu cầu tạm ngưng hoạt động phục vụ kinh doanh du lịch đối với điểm du lịch này cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan, đảm bảo an toàn cho du khách và khắc phục các tồn tại đã nêu.

HẠ VY