Tòa soạn

Coteccons huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Admin

Việc huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, Coteccons đã ghi nhận khoản nợ vay tài chính đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính.

 

Từ năm 2007 đến nay, báo cáo tài chính của Coteccons chưa từng ghi nhận các khoản vay nợ.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho biết đã huy động thành công 500 tỷ đồng đợt này.

Theo đó, Coteccons đã phát hành thành công 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Các khoản trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và hưởng lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ mỗi 6 tháng.

Đây là các khoản trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Doanh nghiệp phát hành với mục đích thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công (300 tỷ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động (200 tỷ đồng).

Về nhà đầu tư mua trái phiếu của Coteccons, có 10 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua trái phiếu từ nhà thầu xây dựng này, bao gồm 4 tổ chức trong nước; 5 tổ chức nước ngoài và 1 cá nhân trong nước.

Trong đó, số trái phiếu Coteccons phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức trong nước là 333 tỷ đồng; tổ chức nước ngoài là 163 tỷ và 4 tỷ đồng còn lại cho 1 cá nhân trong nước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, tổng nợ Coteccons ghi nhận trên báo cáo tài chính là 4.700 tỷ đồng. Sau đợt chào bán trái phiếu kể trên, tổng nợ phải trả của nhà thầu xây dựng này tăng lên mức 5.200 tỷ, tương đương 62,6% vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, với việc huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kể trên, Coteccons đã ghi nhận khoản nợ vay tài chính đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính.

Suốt từ năm 2007 đến nay, báo cáo tài chính của Coteccons chưa từng ghi nhận các khoản vay và nợ tài chính. Khoản mục nợ phải trả của Coteccons chủ yếu bao gồm phải trả người bán; người mua trả tiền trước, các khoản phải trả, phải nộp khác…

Yến Hạ