#

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tăng 140%, công ty con của bầu Thắng bán ra 4 triệu cổ phiếu

Admin

Sau giao dịch, Đồng Tâm Dotalia giảm sở hữu tại TTF từ 15,2 triệu cổ phiếu (3,86%) về còn 11,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2,84% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Dotalia vừa bán ra 4 triệu cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 3,86% về còn 2,84% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 17/3.

Đồng Tâm Dotalia là công ty con của Công ty Cổ phần Đồng Tâm. Hiện tại, ông Võ Quốc Thắng đang là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Con trai của ông Võ Quốc Thắng là ông Võ Quốc Lợi đang giữ chức thành viên HĐQT tại TTF từ 10/6/2019 tới nay.

Bối cảnh công ty con của bầu Thắng bán ra khi cổ phiếu TTF vừa trải qua chuỗi tăng nóng liên tục. Cụ thể, từ 1/10/2021 đến 18/3/2022, cổ phiếu TTF tăng 140% từ 7.090 đồng lên 17.000 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, TTF ghi nhận doanh thu tăng 34,7% so với cùng kỳ lên 547,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,55 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 34,04 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 149% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 36,86 tỷ đồng lên 61,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,5%, tương ứng giảm 4,13 tỷ đồng về 28,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,1%, tương ứng giảm 9,2 tỷ đồng về 51,58 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 3,13 tỷ đồng lên 23,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong quý IV/2021, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận âm 18,81 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 69 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận 23,9 tỷ đồng từ lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 1.640,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,1% và 13,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 20,24 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 34,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu TTF tăng 150 đồng lên 17.000 đồng/cổ phiếu.

Hải Anh